KONCERTY

11.02.2018
Bratislava
Karneval v past. centre Katedrály sv. Šebastiána od 14:00
16.02.2018
Bratislava
Karneval v MC Kramárik
24.02.2018
Čadca
SPK
28.02.2018
Bratislava
súkromná akcia
17.03.2018
Bratislava
súkromná akcia
23.03.2018
Brezno
Deň počatého dieťaťa, Námestie g. Štefánika o 14:30
24.03.2018   v jednaní
25.03.2018   v jednaní
05.04.2018 Trenčín Párty v ZŠ
18.04.2018 Bratislava MŠ v RC Margarétka
12.05.2018   v jednaní
18.05.2018 Bratislava Majáles v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul
03.06.2018 Oravská Polhora Deň mladého farmára
16.06.2018   v jednaní
24.06.2018   v jednaní
01.07.2018 Mošovce Drienok 2018
22.09.2018 Ivanka pri Dunaji Pesničkohry